STRESSINHALLINNAN VALMENNUS

Työperäinen stressi on tällä hetkellä suuri työkyvyttömyyden aiheuttaja.

Ennenaikaiset eläköitymiset ja työpoissaolot ovat erittäin kalliita yhteiskunnalle ja yrityksille.

Ihmisellä on taipumus vastustaa sellaista, mikä muuttaa totuttua. Siksi huonojen tapojen toistaminen varsinkin paineen alla, on tavallista. Valitettavasti se johtaa huonoihin lopputuloksiin.

Stressin hallinta vaikuttaa merkittävällä tavalla toimintakykyyn, aikaansaamiseen, kehittymiseen ja lopulta siihen, millaisia tuloksia ulosmitataan.

Stressi johtuu monesta tekijästä. Miksi ihmiset kokevat työelämässä väsymystä, uupumusta ja stressiä tai miksi elämä ei tunnu hyvältä.

Stressin hallinnassa on kysymys tiedon ja käytännön yhdistämisestä. Stressitekijät ovat hyvin yksilöllisiä kokemuksia.

Stressinhallinnan valmennuksessa käsittelemme mm.:
  • akuutin stressin hallintaa
  • kumulatiivisen kuormituksen ennalta ehkäisyä
  • arjen ahtauden helpottamista

Oppi menee perille, kun ihminen suostuu oppilaan rooliin.

 

Ota yhteyttä ja lähdetään tutustumaan itseemme!

Puh. 0400 557 386, kai.hakala@marlemi.fi