ANVISNINGAR

Torkning med Orakas-tork

Orakas livsmedelstork torkar svamp, bär, frukt, grönsaker, teråvaror, kryddörter, kött och fisk på ett effektivt och naturligt sätt.
Torkade produkter sparar utrymme. Produkternas volym minskar upp till 80 % och vikten upp till 90 %. Av exempelvis en liter färska trattkantareller får du 30 gram torkade.

Hållbarheten är ofta flera år. Det bästa förvaringskärlet är en glasburk som förvaras på ett torrt, ljusskyddat ställe med jämn temperatur.

Torktiden beror på produkternas egenskaper, produktens tjocklek, den relativa luftfuktigheten, insamlingsförhållandena och torkplatsens temperatur.

TORKTIDEN
Teråvaror och örter 2–6 timmar / Svampar och rötter 3–8 timmar/ Bär 10–50 timmar /
Fisk, filead, skivad 6–7 timmar / Kött i tunna skivor 6–7 timma

Stora och fuktiga bär, såsom krusbär, samt frukt bör klyvas före torkning.

Bas Orakas-torken rymmer ca 4–5 kg hackad svamp. Örter, t.ex. nässlor, cirka 20 liter och bär såsom blåbär cirka 7 liter.

Tack vare den termostatstyrda temperaturregleringen blir produkterna inte övertorkade. Örter bör i allmänhet torkas vid högst 35 grader och svampar under 40 grader.

Läs noga igenom Orakas-torkens bruksanvisning och torkningstipsen som medföljer livsmedelstorken.